Οι θεωρίες συνομωσίας…αλλιώς!

Η πίστη σε θεωρίες συνομωσίας έχει να κάνει και με την ανθρώπινη φύση αφού ικανοποιεί κάποιες ανάγκες μας όπως το να εξηγήσουμε κάποια τυχαία γεγονότα, να έχουμε μία αίσθηση ελέγχου, να ικανοποιήσουμε την ανάγκη που έχουμε να ανήκουμε κάπου είτε ακόμη και να αισθανθούμε ξεχωριστοί ή μοναδικοί. (...) Επιπλέον ορισμένοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να ανήκουν σ’ έναν κλειστό κύκλο ανθρώπων που πιστεύουν βαθιά ότι είναι οι μοναδικοί «κοινωνοί» της αλήθειας. Αυτό καλύπτει την ανάγκη τους να είναι και οι ίδιοι μοναδικοί...να είναι και οι ίδιοι εκλεκτοί (...)