…Αυτοπεποίθηση!!!

O​​ τρόπος που σκεφτόμαστε κι αισθανόμαστε για τον εαυτό μας κι έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση, αντανακλά στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε και δρούμε στην καθημερινότητά μάς άρα με την αυτοπεποίθηση. Είναι λοιπόν λογικό ένας άνθρωπος που δεν έχει υψηλή αυτοεκτίμηση να υπολείπεται σε αυτοπεποίθηση και αντίστροφα.