Θετική Σκέψη!

Άλλο θετική σκέψη κι άλλο η αισιοδοξία. Η θετική σκέψη δεν είναι συναίσθημα και δεν προέρχεται από το θυμικό μας αλλά από τον τρόπο σκέψης μας και στηρίζεται σε ρεαλιστικές βάσεις και όχι σε προσδοκίες. Η Θετική Σκέψη είναι ουσιαστικά ο τρόπος που ελέγχουμε την ροή των σκέψεών μας και η εστίαση στα θετικά σημεία που υπάρχουν σε κάθε περίσταση